เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PTT จะอุทธรณ์คําพิพากษา กรณีค่าเสียหาย RPCG

  • 2019-09-20 10:47:38
  • 1712

PTT จะยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาฯต่อ ศาลฎีกา หลังศาลแพ่ง พิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตฯจ่ายค่าเสียหายแก่ RPCG

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTTเปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อปี 2559 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคําชี้ขาดให้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) จ่ายค่าเสียหายแก่บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) (“RPCG”) จากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ในอัตรา 390 ล้านบาทต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อมคอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ ปตท. ชําระเงิน ให้แก่ RPCG ครบถ้วน และต่อมา ปตท. ได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดและ RPCG ได้ยื่น คําร้องต่อศาลแพ่งขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ โดยให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายตามคําชี้ขาดดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังไม่อาจ เห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น ปตท. จึงจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อ ศาลฎีกาตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-20 10:47:38
  • 1712

ผู้สนับสนุน