บทวิเคราะห์

EKH กำไรจากธุรกิจหลักจะแข็งแกร่ง แนะนำ "Outperform" ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท


24 เมษายน 2567