อัปเดตล่าสุด

NAM บริหาร Gross Margin อยู่ในกรอบ 40-45%