Share2Trade คือ หนึ่งในผู้นำสื่อออนไลน์ด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุน ตลาดการเงิน มีความหลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบการนำเสนอ เชื่อมโยงช่องทางโซเชียลมีเดียระดับโลกต่างๆ สร้างการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักลงทุน และผู้สนใจได้ในวงกว้าง อีกทั้งมีพันธมิตรต่างๆ ช่วยสร้างสีสันเพิ่มความน่าสนใจได้มากขึ้น

ข่าวสาร

แหล่งข้อมูลรายวันอันเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดทุน ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และสภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ช่วยให้นักลงทุนรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน เสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างได้เปรียบ พร้อมกับลดความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพกว่า

บทความเชิงวิเคราะห์

แบ่งปันมุมมองความคิดอย่างหลากหลายในระดับเข้าใจง่ายกระชับไปจนถึงระดับเชิงลึกที่มีความซับซ้อน ผ่านคอลัมนิสต์ประสบการณ์สูงในแวดวงข่าวสารการลงทุนตลาดหุ้นไทย นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ชี้ให้เห็นโอกาส ความเสี่ยง ใช้ที่มาแหล่งข้อมูลทั้งในภาพมหภาคและรายอุตสาหกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

หนังสือพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์

สรุปย่อข่าวสารสู่รูปแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงในวงกว้าง ที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อนักลงทุนอย่างแท้จริง คัดสรรทั้งประเด็นที่เป็นกระแส และแตกต่าง ด้วยเนื้อหาที่มีความทันสมัย ดึงดูด และยังสะดวกต่อการส่งต่อผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าสื่อในยุคดั้งเดิม

ภาพประชาสัมพันธ์

ช่องทางสื่อสารความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลหรือองค์กรทั้งภายนอกและภายในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมอย่างทรงประสิทธิภาพจากการถ่ายทอดสู่สายตาผู้รับชม อีกทั้งเพิ่มเติมความสมบูรณ์ด้วยข้อความประกอบ ทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นที่จดจำได้ชัดเจนสะท้อนถึงคุณค่า เอกลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรได้ดี

Infographics

ถ่ายทอดข้อมูลหรือสถิติในรูปแบบที่ย่อยง่าย นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และดึงดูดสายตา เป็นประโยชน์ในบริบทที่หลากหลายทั้งในมุมนักลงทุนผู้ต้องการข้อมูลแบบสรุป รวมถึงในมุมผู้ต้องการประชาสัมพันธ์ การตลาด การส่งผ่านข้อมูลสาระ และการให้ความรู้