เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564

  • 2021-06-04 15:44:16
  • 242

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

(ALL)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 638,703,703.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 638,703,703

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,736,111

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 640,439,814.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 640,439,814

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : Advance Opportunities Fund 

ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,736,111 หุ้น

อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)              : 1 : 347.2222

ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                           : 2.88

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                                   : 21 พ.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 07 มิ.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-06-04 15:44:16
  • 242

ผู้สนับสนุน