เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MINT กระอัก Q1/64 ขาดทุนพุ่ง 7.2 พันล. รับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์ จากผลกระทบโควิด 2.3พันล.

  • 2021-05-13 13:50:56
  • 189


บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                           (7,249,723)  (1,773,522)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 (1.4733)     (0.4549)

     ต่อหุ้น (บาท)            

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-05-13 13:50:56
  • 189

ผู้สนับสนุน