เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


NER ความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกปี 2021จะเพิ่มขึ้น 8-10% แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 7 บาท/หุ้น

  • 2021-03-15 14:04:19
  • 978

NER: เคทีบีเอสที แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 7 บาท/หุ้น

Monday, March 15, 2021 


North East Rubber 

Bloomberg ticker     NER TB

Recommendation       BUY (maintained)

Current price        Bt5.25

Target price         Bt7.00 

Upside/Downside      +33%

ความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกปี 2021จะเพิ่มขึ้น 8-10%

News Flash

          สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ARPC) คาดการณ์ปี 2021 ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 8-10% (เทียบกับปี 2020 ปรับตัวลดลง -15%) ขณะที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มองว่าสถานการณ์ผลผลิตยางพาราโลกในปี 2021 ต่อเนื่องถึงปี 2022 จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ปลายปี 2020 ที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางธรรมชาติกลับมาดำเนินธุรกิจกันใหม่ และต่างเดินเครื่องกันเต็มกำลังการผลิต 

          ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วางเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2021 ที่ 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5.12% จาก 1.42 ล้านคันในปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ยางรถยนต์ทีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจ (จีดีพี) โลกปีนี้จะขยายตัวที่ 5.49% จากที่ติดลบ 3.50% ในปีที่แล้ว และคาดว่าความต้องการใช้ถุงมือยางจะเติบโต 25% ในปี 2021 และ 20% ในปี 2022 

          จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคาดจะส่งผลให้ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันจะไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัมนับจากนี้ 

          (source: ฐานเศรษฐกิจ)

Implication

          NER และ STA ได้รับผลบวกโดยตรงจากประเด็นดังกล่าว เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นของราคายางธรรมชาติและสามารถทรงตัวได้ในระดับสูง จะส่งผลดีต่อรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของทั้งสองบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันราคายางแท่ง STR อิงตลาด SICOM ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 177 USD Cents/kg (+18% YTD) เรามองว่า NER จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคายางมากกว่า STA เนื่องจาก NER มีธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวการขายยางธรรมชาติ ทำให้เราประเมินว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2021 ของ NER จะปรับตัวดีขึ้นเป็น 11.0% จาก 10.8% ของปีก่อนหน้า กอปรกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 1,433 ล้านบาท (+67% YoY)  ขณะที่ส่วนของ STA มีธุรกิจขายยางธรรมชาติและถุงมือยาง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคายางจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตถุงมือยาง รวมถึงในปี 2022 แนวโน้มราคาถุงมือยางอยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตาม STA มี upside จากธุรกิจกัญชงมากกว่า NER โดย STA ได้ยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงและเตรียมก่อสร้างโรงเรือนแล้ว ซึ่งคาดว่าปี 2021 จะปลูกได้ 100-200 ไร่ จำนวน 1 crop 

          โดยเรายังคงคำแนะนำ ซื้อ NER ที่ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท และ STA ที่ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท

          ที่มา: บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 15 มี.ค. 2564

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้นำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-15 14:04:19
  • 978

ผู้สนับสนุน