เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCC เปิดงบ Q3/64 กำไรหดเหลือ 6,817 ลบ. จากปีก่อนทำได้ 9,741 ลบ.

  • 2021-10-28 09:17:44
  • 165

แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 3                 9 เดือน

                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน

             ปี                             2564         2563         2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                             6,817,067    9,741,339   38,867,253   26,096,409

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     5.68         8.12        32.39        21.75

     ต่อหุ้น (บาท)            


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-28 09:17:44
  • 165

ผู้สนับสนุน