เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


DTC ร่วมทุน ORI ทำคอนโดชลบุรี 1,396 ลบ.

  • 2019-09-19 11:49:28
  • 1056

DTC ร่วมทุน ORI ถือหุ้นบ.ใหม่ ดิ ออริจิ้น ดุสิต 49% ทำคอนโดที่ชลบุรี มูลค่า 1,396 ลบ.


นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) DTC เปิดเผยว่า ดุสิต ได้ลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ ชื่อ บริษัท ดิ ออริจิ้น ดุสิต จํากัด ซึ่งดุสิตถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)ORI บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของคุสิต) ถือหุ้นประมาณร้อยละ 51 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและพัฒนาคอนโดมิเนียมหนึ่งโครงการในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 1,396 ล้านบาท

บริษัท ดิออริจิ้น ดุสิต จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บริษัท คืออริจิ้น คุสิต จํากัด จะทยอยเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการของดุสิตและเงินกู้ยืมบางส่วน

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-19 11:49:28
  • 1056

ผู้สนับสนุน