เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


INTUCH เผยกำไร Q1/64 หดลงเหลือ 2,660 ลบ.

  • 2021-05-05 09:42:59
  • 154

   แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                             2,660,610    2,740,395

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.83         0.85

     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-05-05 09:42:59
  • 154

ผู้สนับสนุน