เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

เว็บบอร์ด

IRPC กำไรปี 61 ที่ 7.7 พันลบ. ลดลง 32% หลัง Q4/61 พลิกขาดทุน

 • 2019-02-13 10:22:15
 • 1329

IRPC กำไรปี 61 ที่ 7.7 พันลบ. ลดลง 32% หลัง Q4/61 พลิกขาดทุน

 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2561     2560
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ        7,734,992  11,354,484
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.38     0.56
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2561     2560
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ        7,100,902  10,853,690
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.35     0.53
   ต่อหุ้น (บาท)      ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนเขียนความคิดเห็น