เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2022-09-30 11:48:26
  • 367

รายงานพิเศษ : จับตา EA เข้าชิง 3 รางวัล SET Awards 2022 “CEO - Company Performance - Innovative Company”

EA ลุ้น เข้าชิง 3 รางวัล SET Award 2022  “CEO Awards-  Company Performance Awards - Innovative Company Awards ”


การจัดงาน SET Awards 2022 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี2565 นับเป็นปีที่รุ่งโรจน์ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่เข้าชิงรางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่  CEO Awards-  Company Performance Awards - Innovative Company Awards สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัลวันที่ 28 ต.ค. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล  ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 18 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 63 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์,นายเสรี จินตนเสรี, นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์, นายยุทธ วรฉัตรธาร, นางภัทรียา เบญจพลชัย, นายธีรนันท์ ศรีหงส์, นายภากร ปีตธวัชชัย, นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์, นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

ซึ่งปีนี้ พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่เข้าชิงรางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าชิง รางวัล CEO Awards   

รางวัล Company Performance Awards เข้าชิงในฐานะกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

รางวัล Innovative Company Awards เข้าชิง จากนวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา  ซึ่ง“อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)” โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ อมิตา เทคโนโลยี เป็นโรงงานแบตเตอรี่แห่งแรกที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-09-30 11:48:26
  • 367

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน