เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


ส้มซ่าส์ ขาเม้าส์หุ้น

  • 2022-08-09 14:58:14
  • 204

NRRI สัมนาเพื่อเกษียณ


หากคุณกำลังกังวัลกับปัญหาเรื่องการออมเพื่อการเกษียณเรามีทางออก เตรียมพบกับงานสัมมนาดีดี หัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)” งานที่จะมาไขปัญหาความพร้อมก่อนการเกษียณ ประเมินความพร้อมและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว โดยคุณสามารถประเมินความพร้อมได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีการนำเสนองานวิจัยดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ จาก ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ ผศ. ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาการใช้ประโยชน์จาก NRRI และนโยบายรองรับสังคมสูงวัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นำทีมโดย คุณวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และ คุณวชิรา อารมณ์ดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00. – 17.00 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/lumpsum-cu-fb

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-08-09 14:58:14
  • 204

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน