เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2019-01-31 14:19:39
  • 1505

ใส่หมวกกันน็อกให้เงินลงทุน

ใส่หมวกกันน็อกให้เงินลงทุน                                      

By   มีตังค์


ท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอน สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนถามหา คือ ทำอย่างไรให้เงินต้นปลอดภัย ขณะที่บางคนก็ตั้งโจทย์ที่ยากมาก นั่นคือ ทำอย่างไรให้ดอกผลเบ่งบาน ส่วนบางคนก็อาจบอกว่า ขอผลตอบแทนติดปลายนวมบ้างเถอะ

จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้จัดการกองทุน รวมถึงสำรวจไปในตัวด้วยว่า จากแนวโน้มการลงทุนที่ผันผวนหนี้ การออกผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทค้ำประกันผลตอบแทนน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น


ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กสิกรไทย  ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในขณะนี้ ได้ออกกองทุนที่มีชื่อว่า  กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) โดยชูจุดเด่นเรื่องการรับประกันเงินลงทุน 100% เมื่อถือครบอายุโครงการ 5 ปี นักลงทุนที่ต้องการขายคืนสามารถดำเนินการได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนแต่จะไม่ได้รับการประกันเงินลงทุน โดยมีนโยบายเน้นสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (โกลบอล มัลติ-แอสเซท ) ซึ่งสามารถทำยอดจองได้ล้นหลามถึง 4,955 ล้านบาท ในเดือนพฤศิกายนปีที่ผ่านมา


กองทุนนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่าง ธนาคารเครดิต อะกริโคล ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก อีกทั้งได้รับการจัดอันดับเรตติ้งระดับ A  จากฟิทช์ เรทติ้ง  และสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล


สำหรับนโยบายการลงทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Global multi-asset) อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ผ่านกองทุนอีทีเอฟ  หรือกองทุนดัชนีต่าง ๆ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามสภาวการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารและจัดการลงทุนโดย Amundi Asset Management ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก

 

กองทุน KGT5YA ซึ่งเป็นกองทุนรวมมีประกัน มีสภาพคล่องสูง สามารถขายคืนได้ก่อนครบอายุโครงการ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นรักษาเงินลงทุน ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อบวกเงินฝาก และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

  • ผู้โพสต์ kaweephon
  • 2019-01-31 14:19:39
  • 1505

ผู้สนับสนุน