เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-03-24 11:11:56
  • 5119

GIC ลุยเก็บหุ้น OR-KEX เข้าพอร์ต

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงเกือบ 3 เดือนแรกของปี 2564 ดัชนีตลาดหุ้นไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ปิดที่ระดับ 1,566.36 จุดเพิ่มขึ้น 8.07% สำหรับหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย หุ้น JTS เพิ่มขึ้น 562% รองลงมา ZMICO 313%  AEC 252% JUTHA 176% NCAP 142%  


ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้ทยอยปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น และเมื่อสำรวจการถือครองหุ้นของกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์(GIC PRIVATE LIMITED) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า Government of Singapore Investment Corporation ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารกองทุนสำรองระหว่างประเทศ โดย GIC จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยในปี 2564 ถือครองหุ้นจำนวน 12 บริษัท และมีมูลค่าการถือครองรวม  50,940 ล้านบาท 

หุ้นจำนวนถือ(หุ้น) มูลค่าถือครองปัจจุบัน (บาท) 
ADVANC40,429,9636,873,093,710
AWC680,859,4003,574,511,850 
BAM50,676,4001,119,948,440 
CPALL223,785,48914,937,681,391 
CPF152,842,8224,585,284,660 
INTUCH21,620,7001,216,164,375 
KBANK27,120,0373,945,965,384 
KEX13,900,000740,175,000
MAJOR54,254,1001,133,910,690 
OR215,000,0006,826,250,000
SHREIT68,652,800208,704,512 
TOP93,201,9285,778,519,536 

มูลค่ารวม 50,940,209,547 

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อนำมาการถือครองหุ้นเทียบกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2563 พบว่า GIC ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นขนาดใหญ่หลายบริษัทฯ และหุ้นที่ถูกลดสัดส่วนมากที่สุดเป็นหุ้นเป็นของกลุ่มตระกูลดัง และเป็นที่รู้จักกันในสังคมไทย เช่น

หุ้นตระกูลหุ้นใหญ่จำนวนปี 63 ถือ (หุ้น)จำนวนปี 64 ถือ(หุ้น) 
AWCสิริวัฒนภักดี1,844,013,600680,859,400
CPFเจียรวนนท์169,743,573 152,842,822
MAJORพลูวรลักษณ์59,022,10054,254,100

ทั้งนี้หากพิจารณาการเคลื่อนไหวราคาหุ้นข้างต้นในช่วงครึ่งของปี 2563 จนถึงสิ้นปี 2563 พบว่า หุ้นAWC ปรับตัวลดลง 3.80% จากราคา 4.74 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 4.56 บาท หุ้นCPF ปรับลดลง 15.08% จากราคา 31.50 บาท เหลือ 26.75 บาท และหุ้นMajor ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.02 บาท จากราคา 17.10 บาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18.30 บาท แต่ถ้าพิจารณาในช่วงปี 2564 ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 

นอกจากนี้ ในทางตรงกันข้ามยังพบว่า GIC ได้หันมีการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงต้นปี 2564  ประกอบด้วย  

หุ้นจำนวน (หุ้น)%การถือครอง 
OR215,000,0001.79
KEX13,900,0000.8

จากข้อมูลดังกล่าวจึง น่าจะสะท้อนได้ว่า การที่ GIC เข้าเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นOR และKEX ก็น่าจะเป็นบริหารจัดการพอร์ตลงทุนตามนโยบายการบริหารกองทุน ซึ่งต้องเพิ่มน้ำหนักตามสัดส่วนการลงทุนของดัชนีที่ใช้อ้างอิงเช่นกัน แต่จะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยาวนั้นคงต้องติดตามกันต่อไป 

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-03-24 11:11:56
  • 5119

ผู้สนับสนุน