เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

SNNP รับทุนจาก NIA โครงการวิจัยธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

  • 2022-07-04 14:44:35
  • 291


นางกิตติยา ชัยสถาพร (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) เป็นตัวแทนบริษัทฯรับทุนอุดหนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งได้รับการคัดเลือกในโครงการวิจัยและพัฒนา “ซูริมิไลค์ :โปรตีนจากถั่วเขียว ทดแทนซูริมิ” ระยะเวลา 1 ปี จากคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจัดอยู่ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food) โดยธุรกิจนวัตกรรมด้านโปรตีนทางเลือก เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิต โดยนำโปรตีนจากถั่วเขียวมาทดแทนซูริมิ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างเส้นใยโปรตีนและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณสมบัติทางกายภาพเคมีเนื้อสัมผัส และโครงสร้างเส้นใยคล้ายซูริมิจากเนื้อปลา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้


10 ภาพข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน