เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ผถห. SSP อนุมัติเพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น

  • 2021-10-26 10:16:24
  • 583


คุณกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (กลาง),คุณสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ขวา) , คุณธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ (ซ้าย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ถ่ายภาพหลังเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง(PP)  จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ล้านบาท  จัดสรรให้กับ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จำนวน 30 ล้านหุ้น และนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 20 ล้านหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ผู้สนับสนุน