เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ตลาดฯเพิ่มเหตุเพิกถอน NOK- PACE-TSF ยังไม่ส่งงบปี 64

  • 2022-10-03 09:50:46
  • 150


ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ NOK PACE และ TSF ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้

1) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)

2) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)

3) บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ  เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน  ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดย NOK PACE และTSF มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการ  ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 1/ NOK และ TSF: เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (2) และข้อ 7 (4) PACE : เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5)


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-10-03 09:50:46
  • 150

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน