เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

ข่าว


ก.ล.ต. กล่าวโทษ “มด คันหุ้น” อวตาร LINE ปั่นหุ้น AEC-BGRIM-CMO-FLOYD-GULF-KKPS-KUMWEL-PAF-PL-SE-TPLAS-YGG

  • 2022-03-25 09:29:45
  • 311

ให้กฎหมายลงโทษอย่างหนัก!! ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลผู้ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE OpenChat ได้แก่ กลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเดินเรื่องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบการเผยแพร่ข้อความในช่วงปี 2562 และปี 2564 ของบุคคลผู้ใช้นามแฝงข้างต้นที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การผิดนัดชำระหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท การคำเสนอซื้อกิจการ การร่วมทุน การจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor listing) และ การขายหุ้นของกิจการทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวม 12 แห่งได้แก่ AEC, BGRIM, CMO, FLOYD, GULF, KKPS, KUMWEL, PAF, PL, SE, TPLAS และ YGG ซึ่งเป็นข้อความเท็จและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ออกมาปฏิเสธข้อความดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 

การกระทำของบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงกลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” เข้าข่ายเป็นการบอกกล่าว หรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวข้างต้น ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

หมายเหตุ:

AEC: บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)

BGRIM: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CMO: บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

FLOYD: บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

GULF: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

KKP: บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

KUMWEL: บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

PAF: บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

PL: บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SE: บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

TPLAS: บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

YGG: บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-03-25 09:29:45
  • 311

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน