เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


FULCRUM GLOBAL CAPITAL คว้าหุ้น​ NOBLE 24.9285% รับไม้ต่อจาก แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

  • 2019-12-27 13:14:07
  • 1213


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายงานการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)

โดย นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

ซึ่งเป็นการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

รายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)

โดย FULCRUM GLOBAL CAPITAL LIMITED

ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 24.9285% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ พี่เก๋888
  • 2019-12-27 13:14:07
  • 1213

ผู้สนับสนุน