เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCC ตั้งบริษัทในฟิลิปปินส์ ลุยธุรกิจโลจิสติกส์ หวังเจาะอาเซียน- ตอนใต้ของจีน

  • 2021-10-28 09:17:14
  • 163

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC เปิดเผยว่าบริษัทเอสซีจีโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์จำกัด (หรือ “SCGL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การบริหารรถขนส่งสินค้า และระบบสำหรับการจัดการคลังสินค้า ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การขยายตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนของSCC


โครงการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่นี้ใช้งบประมาณลงทุนรวม 10.4 ล้านเปโซฟิลิปปินส์(หรือประมาณ7.8 ล้านบาท) ถือหุ้นทั้งหมดโดย SCGL

ปัจจุบัน SCGL ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทยเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา รวมทั้งในตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมโยงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ดังนั้นการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศฟิลิปปินส์จะช่วยให้ SCGL มีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-28 09:17:14
  • 163

ผู้สนับสนุน