เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


STOWER และ STOWER-W3 ติด Cash Balance เริ่ม 20 ส.ค.-9 ก.ย.64

  • 2021-08-20 09:14:11
  • 236

 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย


ระดับ 1 : Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)    STOWER    20 ส.ค. 2564    09 ก.ย. 2564

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3    STOWER-W3    20 ส.ค. 2564    09 ก.ย. 2564

ขยายช่วงดำเนินการ

-    -    -    -


ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

-    -    -    -

ขยายช่วงดำเนินการ

-    -    -    -


ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

-    -    -    -

ขยายช่วงดำเนินการ

-    -    -    -หมายเหตุ

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้  ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-08-20 09:14:11
  • 236

ผู้สนับสนุน