เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MICRO-SABUY-TTA- WORK ติด Cash Balance เริ่ม 29 มี.ค. -7 พ.ค. 64

  • 2021-03-29 09:29:52
  • 189


หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)    MICRO    29 มี.ค. 2564    07 พ.ค. 2564

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)    SABUY    29 มี.ค. 2564    16 เม.ย. 2564

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)    TTA    29 มี.ค. 2564    07 พ.ค. 2564

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)    WORK    29 มี.ค. 2564    07 พ.ค. 2564

ขยายช่วงดำเนินการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)    SICT    29 มี.ค. 2564    16 เม.ย. 2564

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

-    -    -    -

ขยายช่วงดำเนินการ

-    -    -    -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance

หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด

-    -    -    -

ขยายช่วงดำเนินการ

-    -    -    -

หมายเหตุ

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้  ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-29 09:29:52
  • 189

ผู้สนับสนุน