เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GUNKUL ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกัญชง แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย 3.25 บาท/หุ้น

  • 2021-03-19 13:10:49
  • 689

GUNKUL: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย 3.25 บาท/หุ้น

Friday, March 19, 2021 


GUNKUL (TBUY, Consensus TP : 3.25 บ.)

ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ 

?          GUNKUL จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจกัญชง ด้วยการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ช่อดอกและสกัดให้ได้สาร CBD ก่อนจะขายให้ลูกค้าปลายน้ำ โดยจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้กังหันลมที่ถือครองอยู่ 5,000 ไร่   GUNKUL อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่ดิน ก่อสร้างโรงเรือน เตรียมเมล็ดพันธุ์ และจะยื่นขออนุญาตปลูก+สกัดในเดือน เม.ย. โดยคาดเริ่มขายสารฯ ได้ใน 1Q65F   ทั้งนี้ เฟสแรกใช้พื้นที่ 200 ไร่ ซึ่งจะได้สารฯ 59.4 กก./ไร่/ปี หรือ 11,880 กก./ปี โดยหากอิงราคาตลาดโลกปัจจุบัน คาดสร้างรายได้ 10 ลบ./ไร่/ปี หรือราว 2 พันลบ.

?          GUNKUL ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต +15-20% CAGR จาก 7.8 พันลบ. ใน FY63A เป็น 1.5 หมื่นลบ. ใน FY67F จากการหากำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก 624 MWe เป็น 1,000 MWe ด้วยงบลงทุน 2 หมื่นลบ. โดยเน้น Solar และ Wind ในไทย เวียดนาม และไต้หวัน และเน้นโครงการที่ COD แล้วหรือกำลังจะ COD เพื่อให้สร้างรายได้+กำไรทันที 

?          ทริสเรทติ้งเพิ่งประกาศเพิ่มอันดับเครดิตจาก BBB เป็น BBB+ เพื่อสะท้อนธรรมชาติของธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ กระแสเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 5 ปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปตามแผน   ทั้งนี้ GUNKUL จะได้ประโยชน์ทันทีจากดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้ โดยปัจจุบันมีหุ้นกู้รวม 6.0 พันลบ. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.36% และมีหุ้นกู้ 1.8 พันลบ. อัตราดอกเบี้ย 4.5% จะครบกำหนดในเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งกำลังจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยลดลงเป็น 4.1% นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจากับสถาบันการเงินอีกด้วย

ความเห็น 

?          เรามีมุมมองเป็นบวกต่อการก้าวเข้าสู่ธุรกิจกัญชง โดยหากสำเร็จจะเป็น Upside อย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการกำไร   เรามองว่า GUNKUL มีข้อได้เปรียบในธุรกิจนี้จาก 1) ถือครองกรรมสิทธิ์ (โฉนด) จำนวนมาก ทำให้ไม่มีต้นทุนที่ดิน และใช้ประโยชน์ได้เพิ่มจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ ทำให้ไม่สูญเสียรายได้จากธุรกิจเดิม; 2) ทำเลเหมาะสมในด้านแหล่งน้ำและแหล่งไฟฟ้า และใช้ประสบการณ์ที่มีในการออกแบบระบบการผลิตแบบปิดได้; 3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งภาครัฐและพันธมิตรซึ่งเป็นฐานลูกค้าปลายน้ำในอนาคต: และ 4) มีการบริหารจัดการที่สั้น กระชับ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วที่สุด อันเป็นการได้ประโยชน์เต็มที่จากราคาขายที่สูงในช่วงแรกจาก Supply ที่น้อยและกฏเกณฑ์ของภาครัฐที่ไม่สามารถนำเข้ากัญชงจากต่างประเทศได้ใน 5 ปีแรก

?          เราประมาณการว่าหากอิงราคาตลาดปัจจุบัน ธุรกิจกัญชงน่าจะสร้าง Net Margin ราว 30-40% ทำให้ได้กำไร 3-4 ลบ./ไร่ หรือราว 600-800 ลบ./ปี (200 ไร่) ซึ่งเป็น Upside +26-35% จากประมาณการกำไร FY65F ของ Consensus ที่ 2.3 พันลบ. (EPS 0.26 บ.)

?          แม้ราคาหุ้น GUNKUL ปรับขึ้นแล้ว +48% นับตั้งแต่สิ้นเดือน ม.ค. และเกินกว่าเป้าหมายของ Consensus 3.25 บ. ไปแล้ว แต่หากรวมกำไรจากธุรกิจกัญชง (หากสำเร็จ) ก็จะช่วยเพิ่มราคาเป้าหมายได้อีก 1 บ.  (อิงกำไรส่วนเพิ่ม 600 ลบ. และ P/E 15x)   ทำให้ราคาหุ้นยังพอมี Upside +11% แนะนำ ซื้อเก็งกำไร

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2564

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-19 13:10:49
  • 689

ผู้สนับสนุน