เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ILM รายได้ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 17 บาท/หุ้น

  • 2021-02-23 14:04:39
  • 193

ILM: หยวนต้า แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 17 บาท/หุ้น

Tuesday, February 23, 2021 


INDEX LIVING MALL (ILM) 

Thailand : Commerce

BUY (Maintain)

TP upside (downside) +25.93 %

Close Feb 22, 2021

Price                  13.50

12M Target             17.00

รายได้ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3

Earnings Results

          รายได้ 4Q63 อยู่ที่ 2,103.92 ลบ. (+6.5 % QoQ, -17.70 % YoY) ใกล้เคียงที่เราคาดที่ 2,073.47 ลบ. รายได้เพิ่มขึ้น QoQ จาก 1) รายได้จากงานโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

2) ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ OEM และ Younique Customized Furniture เติบโต

3) รายได้จากการเปิดแฟรนไชส์สาขาใหม่ในเวียดนาม 4) รายได้จากค่าเช่าและบริการสามารถกลับมาอยู่ในระดับปกติก่อนเกิดCOVID-19

          อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงจาก 3Q63 ที่ระดับ 49.56 % เป็น 45.25 % ใน 4Q63  จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการขายงานโครงการที่อยู่อาศัย และ OEM ซึ่งมี GPM ต่ำ และ จากต้นทุนในการให้เช่าพื้นที่และบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากใน 3Q63 มีการบันทึกรายการส่วนลดค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างย้อนหลังสำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี

          ILM รายงานกำไรสุทธิ 4Q63 ที่ 143 ลบ. (- 1.80 % QoQ, +1.7 % YoY) ส่วน

กำไรสุทธิ 2563 อยู่ที่ 421.24 ล้านบาท หรือ ลดลง 29.30 % YoY ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 

2.29 % เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบแรก ส่งผลให้ต้องมีการปิดสาขาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน และ ในช่วงปลาย 4Q63 มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายระมัดระวังมากขึ้น

          ประกาศจ่ายปันผล 0.27 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 2 % ขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค. 64 และจ่ายเงินวันที่ 19 พ.ค. 64  

Our Take

          สำหรับปี 2564 เราคงประมาณการกำไรสุทธิ 582.87 ล้านบาท (+35.20 %YoY) โดยได้แรงหนุนจาก (1) ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (สศช. คาด เติบโต 2.5  3.5 % YoY) รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ภาคครัวเรือน ซึ่งในอดีตอัตรการเติบโตของรายได้ ILM มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GDP สูงถึง 91% และการเปลี่ยนแปลงของ GDP ทุก1% จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณ 2 %  (2) มาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาครฐัฯ และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ หลังจากผ่านพ้นช่วงCOVID-19 ระบาดรอบใหม่ จะช่วยหนุนความต้องการเฟอรน์เจอร์ให้เร่งตัวขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับกลยุทธข์องบริษัทฯที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานโครงการมากขึ้น (3) รายได้จากค่าเช่าพื้นที่และบริการ ที่จะปรับตัวดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ลดพื้นที่ขายสินค้า แล้วจับมือกับพันธมิตรใหมอย่าง Tops Supermarket, Cafe? Amazon, Nespresso และ Xiaomi นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มTraffic ที่สามารถไปเร่งยอดขายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย

          ทางพื้นฐานเราคงคำแนะนำ ซื้อ โดยราคาเหมาะสมของเราที่ 17.00 บาท / หุ้น ประมาณการมี  Upside gain เหลือ ราว 26% จึง ยังคงคำแนะนำ ซื้อ 

          ความเสี่ยง (1) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ (3) ความผันผวนของค่าเงินบาท


          Research Analysts:

          Natapon Khamthakrue

          Tel.    662 009 8059

          E-Mail  natapon.k @yuanta.co.th

          ID      026637


          Paramaporn Rujakom

          Assistant Analyst

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 14:04:39
  • 193

ผู้สนับสนุน