เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


AF ปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.021 บ.

  • 2020-12-16 09:21:17
  • 175

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       


เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 15 ธ.ค. 2563

ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 ธ.ค. 2563

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 ธ.ค. 2563

จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.021

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25

วันที่จ่ายปันผล                                       : 11 ม.ค. 2564

จ่ายปันผลจาก                                        :

    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563  และกำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2020-12-16 09:21:17
  • 175

ผู้สนับสนุน