เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

“ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์” กรรมการ “W” คว้าหุ้นใส่พอร์ตรวดเดียว 5.0383%

  • 2020-10-26 10:14:08
  • 372

สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้


รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือW

โดย นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.0383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-10-26 10:14:08
  • 372

ผู้สนับสนุน