เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


EARTHแจงอย่าสับสนข่าวโอนเงินไปจีน

  • 2019-02-27 13:00:00
  • 1718

นางสาวภารดี เตียววณิชกุล กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งได้ลงข่าวในหัวข้อ “กรุงไทยยื่นคำร้องศาลขอให้ธนชาตส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากเอิร์ธ 800 ล. หลังรู้ข่าวเตรียมโอนไปจีน” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

บริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทได้มีมติคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้ยกเลิกการโอนเงินไปที่บริษัท กวางตง เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่จดทะเบียนในประเทศจีน และให้นำเงินจำนวนนี้มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบถึงมติดังกล่าวแล้ว และไม่มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใด

บริษัทใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์ของบริษัทมีความละเอียดอ่อน ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทแจ้งข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัท และความเชื่อมั่นของคู่ค้าในการกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

ในระหว่างนี้ บริษัทก็ได้นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วจำนวน 1 ลำเรือหรือประมาณ 60,000 ตัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และกำลังจะนำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 55,000 ตัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เพื่อรองรับปริมาณการขายในประเทศไทย ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตันในปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจค้าขายถ่านหินและเป็นผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อให้ได้มียอดขาย ผลกำไร และมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ทุกราย ดังเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต จึงขอชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้โอนเงินจากประเทศไทยไปยังบริษัทลูกที่ประเทศจีนแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2019-02-27 13:00:00
  • 1718

ผู้สนับสนุน