เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

จับตาหุ้นเพิ่มทุน CHO เข้าเทรด 21 ก.ย.นี้

  • 2021-09-20 10:11:41
  • 679

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน


ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 376,051,086.25

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,504,204,345

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 34,013,604

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 384,554,487.25

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,538,217,949

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.25000

จัดสรรรเพื่อ                                         : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 

Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 7/2564 รวม 30,000 หน่วย (มูลค่ารวม 30,000,000 บาท)

เป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,013,604 หุ้น

อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)              : 1 : 1,133.7868

ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                           : 0.882

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                                   : 14 ก.ย. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 21 ก.ย. 2564


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-09-20 10:11:41
  • 679

ผู้สนับสนุน