เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

BIDH เซ็น MOU ร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • 2020-02-25 10:32:10
  • 3620


ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล  (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) , ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดี และ ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (ที่ 2 จากขวา) รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาส “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลฟัน ที่ให้บริการด้านทันตกรรม เป็นสถานพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ D โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะหลักสูตรหลังปริญญา ได้ฝึกงาน โดยสามารถเข้าไปศึกษาดูงาน ในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบครัน ซึ่งมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานจริง มาช่วยฝึกสอน ก่อนจะจบการศึกษาต่อไป ณ ห้องบรรยาย 3 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ผู้สนับสนุน