เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความอาลัย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 5

  • 2021-10-14 15:03:54
  • 462


ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ได้สร้างคุณูปการอย่างมากให้กับตลาดทุนไทย

ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 5 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2535 โดยได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ รวมทั้งได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อวางรากฐานตลาดทุนไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และเดินหน้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์จากวิธีเคาะกระดานเป็นการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2534 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในสี่ของโลกที่ริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขาย มีการพัฒนาระบบการรายงานราคาหลักทรัพย์ให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังดำเนินนโยบายเชิงรุกในการสรรหาบริษัทเข้ามาจดทะเบียน และใช้กลยุทธ์ดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติ ผ่านการออกไปโรดโชว์ในต่างประเทศ พัฒนาสารสนเทศที่ใช้สื่อสารกับผู้ลงทุนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีกระดานต่างประเทศขึ้น ตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุน ที่ไม่จำกัดแต่เพียงในแวดวงผู้ลงทุนเท่านั้น หากยังได้ขยายไปยังนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย

อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้การนำชื่อ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ มาโดยขออนุญาตตั้งเป็นชื่อ "ห้องสมุดมารวย" เมื่อปี 2547 ด้วย


ผู้สนับสนุน