เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

GUNKUL เซ็น MOU กว่า 20 หน่วยงาน พัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์

  • 2021-09-17 11:14:34
  • 450


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District) ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีเจ้าภาพได้แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด (AWN) โดยมีจุดประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมผ่านการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมย่านอารีย์ กรุงเทพฯ ให้เกิดขึ้นโดยเน้นเทคโนโลยี 3 แกนด้วยกันคือ ทรัพยากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ai) การพัฒนาเครื่องจักรกลขั้นสูง (Robotics) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Immersive) และการเชื่อมโยงส่งข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (Iot, Internet of Things) เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศผู้สนับสนุน