เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Kinpo International (Singapore) ขายหุ้น CCET ในมือทั้งหมด Kinpo Electronics ผงาดถือหุ้น 46.99%

  • 2020-06-12 09:39:26
  • 367


นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคล -คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET) แจ้งว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ คือบริษัท Kinpo International (Singapore)Pte. Limited ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,788,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.60 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ให้แก่ บริษัทแม่ Kinpo Electronics, Inc.ในราคาหุ้นละ 1.35 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

โครงสร้างการถือหุ้น  KINPO ELECTRONICS,INC ถือหุ้นก่อนทำรายการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,839,526,249  หุ้น ร้อยละ 40.39  หลังทำรายการวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถือหุ้น 2,140,314,268  หุ้น ร้อยละ 46.99

ส่วน  KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PLE.LTD.* ถือหุ้นก่อนทำรายการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 300,788,019หุ้น ร้อยละ 6.60 ภายหลังทำรายการวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่มีหุ้นเหลือเลย

  • ผู้โพสต์ natsinee2
  • 2020-06-12 09:39:26
  • 367

ผู้สนับสนุน