เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GUNKUL ยังมี upside จากธุรกิจกัญชง-กัญชา - บล.เคทีบีเอสที

  • 2021-03-18 14:07:09
  • 472

GUNKUL: ยังมี upside จากธุรกิจกัญชง-กัญชา  บล.เคทีบีเอสที

Thursday, March 18, 2021 


Gunkul Engineering

Bloomberg ticker   GUNKUL TB

Recommendation     BUY (maintained)

Current price      Bt3.66

Target price       Under review (previously Bt3.25) Bt22.

Upside/Downside    n.a.

ยังมี upside จากธุรกิจกัญชง-กัญชา

News Flash

          ผู้บริหารประเมินธุรกิจกัญชง-กัญชารายได้ต่อไร่สูง ผู้บริหารให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีเตรียมเข้าทำธุรกิจกัญชง-กัญชา โดยบริษัทเตรียมทำทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่จะเน้นที่กลางน้ำโดยการทำสารสกัด CBD เป็นหลัก พร้อมกับประเมินรายได้อยู่ที่ไร่ละ 10 ล้านบาท ในเฟสแรกจะใช้พื่นที่ราว 120 ไร่ เป็นพื้นที่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจังหวันนครราชสีมาซึ่งมีที่ดินรวมกว่า 3,000 ไร่ รองรับการขยายในเฟสถัดไป (ที่มา: ข่าวหุ้น)

Implication

          มีมุมมองเป็นบวก หากสำเร็จจะเป็น big upside เรามีมุมมองเป็นบวกโดยมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจกัญชง ทั้งนี้เราได้ลองทำ sensitivity analysis หามูลค่าเพิ่มต่อหุ้นสำหรับธุรกิจกัญชง-กัญชาของบริษัทในระยะยาว โดยอิงสมมติฐานหลัก 1) กำไรต่อไร่ในระยะยาวที่ราว 0.5 ล้านบาท (จากปัจจุบันตลาดประเมินที่ราว 1.0 ล้านบาทสำหรับธุรกิจสกัดสาร CBD) 2) จำนวนไร่ปลูกที่สามารถรักษาระดับได้ในระยะยาว โดย base case ประเมินอยู่ที่ราว 2,500ไร่ (จากพื้นที่ที่มีราว 5,000 ไร่ อิงข้อมูลจาก opportunity day 12/3/21) และ 3) long-term valuation ที่ PER 10X ได้มูลค่าเพิ่มต่อหุ้นที่ 1.42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการและราคาเป้าหมายใหม่ (เดิม ซื้อ เป้า 3.25 บาท) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดการประชุมนักวิเคราะห์ในวันนี้ 18/3/21

          ที่มา: บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2564

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้นำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-18 14:07:09
  • 472

ผู้สนับสนุน