เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุน UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ต.ค.นี้

  • 2020-10-22 09:19:17
  • 198

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

(UPA)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 3,335,000,087.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 6,670,000,175

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,460,342,750

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 5,065,171,462.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 10,130,342,925

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.50000

จัดสรรรให้                                          : ผู้ถือหุ้นเดิม

อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                              : 1.66750004375 : 1

ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                                 : 0.15

วันจองซื้อและชำระเงิน                                 : วันที่ 08 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 26 ต.ค. 2563

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-10-22 09:19:17
  • 198

ผู้สนับสนุน