เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Mutual Fund

  • 2020-04-20 11:51:56
  • 3143

หึ่ง! หุ้นใหญ่ SIMAT ทีมผู้บริหารในชุดปัจจุบัน ไล่ล่าใบมอบฉันทะรายย่อย ตีกันผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนนั่งบอร์ด ตรวจสอบการบริหาร

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งตัดสินใจเลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส บางบริษัทฯประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี 


แต่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ เริ่มเห็นสัญญาณที่ “ไม่ปกติ” เนื่องจากมีความพยายามของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารในชุดปัจจุบัน มีกระแสข่าวว่าได้มีการติดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อขอใบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ใช้สิทธิลงคะแนน แทน โดยอ้างเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

การมอบอำนาจให้กรรมการอิสระใช้สิทธิออกเสียง แทนผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เรื่อง “ผิดปกติ” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ SIMAT ในขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่อดสงสัยเป็นไม่ได้  เพราะการประชุม AGM ที่จะจัดขึ้นมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องของการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุไม่เกิน 2 ปี โดยทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ให้เหตุผลว่า จำเป็นต้องขอวงเงินไว้ เพื่อใช้คืนเงินกู้ เป็นทุนหมุนเวียน หรือเป็นใช้ในการดำเนินงาน

และวาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การแต่งตั้งกรรมการเข้ามาทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งในช่วงก่อนหน้า มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 กลุ่ม เสนอตัวแทน ไปยังบริษัทฯ เพื่อเสนอรายชื่อ แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าไปตรวจสอบการบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบัน ว่ามีการบริหารงานอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่มีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริม

เกิดอะไรขึ้นกับ SIMAT ทำไมกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งคุมอำนาจการบริหารในปัจจุบัน ถึงต้อง “ร้อนรน” โทรศัพท์หา หรือแม้กระทั่งทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อขอให้มอบฉันทะให้ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ “ผู้ถือหุ้นรายย่อย” ต้องกลับมานั่งขบคิดว่า สมควรที่จะเซ็นมอบฉันทะให้หรือไม่ หรือควรที่จะเข้าไปร่วมประชุมเอง เพราะครั้งนี้ วาระสำคัญไม่ใช่แค่การออกหุ้นกู้ แต่มีวาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกกรรมการ เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ

ลองมาย้อนถึงผลการดำเนินงานของ SIMAT  ภายใต้การบริหารของ ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน พบว่า รายได้รวมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2562 อยู่ที่ 1,281.08 ล้านบาท 1,532.61 ล้านบาท 1,728.16 ล้านบาท และ 2,031.85 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่ผ่านมา SIMAT ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ขาดทุนสุทธิ 10.98 ล้านบาท ปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 8.5 แสนบาท ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 492.52 ล้านบาท ก่อนที่จะพลิกมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 69.03 ล้านบาท

กำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นจาก “ธุรกิจเก่า”  แต่เกิดขึ้นจากธุรกิจใหม่  ธุรกิจโครงการภาครัฐ เป็นธุรกิจใหม่ ชนะประมูลโครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลโซลนภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 ในช่วงปลายปี 2561 และได้ลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม 2562 มูลค่าโครงการจำนวน 2,100 ล้านบาท อายุสัญญา 6 ปี ซึ่งทีมผู้บริหารชุดก่อนหน้า ที่เข้ามาบริหารได้เพียงไม่นาน นำเข้ามาเสริม พร้อมกับการหาวงเงินจากสถาบันการเงิน เข้ามาซัพพอร์ตโปรเจค

การประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ คงมีหลาย “คำถาม” ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ต้องเข้าไปค้นหา “คำตอบ” ด้วยตัวเองว่า เกิดอะไรขึ้นกับ SIMAT ทำไมในช่วงก่อนหน้า ถึง “ขาดทุน” ต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการได้เป็นอย่างดี มี “รูรั่ว” หรือไม่

และในเมื่อผลประกอบการของบริษัทฯ “พลิกมีกำไร” เกือบ 70 ล้านบาท การออกหุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน แล้วจุดประสงค์การออก จริงๆแล้ว เพื่ออะไร เพราะโปรเจคใหม่ยังไม่เกิด และถ้าเกิดขึ้นจริง ใช้วงเงินค้ำประกันโปรเจคเพียงแค่ 5% ก็สามารถรันโปรเจคได้ แล้วรายได้ แล้วธุรกิจในปัจจุบันที่พลิกมีกำไรแล้ว ไม่มีเงินหมุนเวียน หรือสภาพคล่องเพียงพอที่จะรันธุรกิจได้เชียวหรือ 

อดสงสัยไม่ได้ว่าทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน “นั่งทับอะไรอยู่” ทำให้ร้อนรน ขอใบมอบฉันทะจากนักลงทุนรายย่อย ที่อ้างว่าเพื่อขอใช้ในการโหวตออกหุ้นกู้ แต่เท้ที่จริงแล้ว  เป็นไปได้หรือไม่ว่า..อาจจะมีวาระซ่อนเร้น เพื่อใช้ในการโหวต เลือกกรรมการหวังให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมาก ตัดโอกาสตัวแทนที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย  3 กลุ่ม ที่เสนอรายชื่อให้กับบริษัท ในช่วงก่อนหน้า เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการ ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร คงได้แต่ฝากความหวังไว้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า ต้องออกมาใช้สิทธิ์ ในการประชุม AGM ในครั้งนี้ เข้ามารร่วมตรวจสอบการบริหารงานของทีมฝ่ายบริหาร และเลือกคนที่เหมาะสมร่วมเป็นกรรมการ เข้ามาชี้แนะ และตรวจสอบการบริหารงาน เพื่ออนาคตการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของ SIMAT ไม่ให้กลับไป “ขาดทุน” ซ้ำรอย เหมือนในอดีต

  • ผู้โพสต์ natsinee
  • 2020-04-20 11:51:56
  • 3143

ผู้สนับสนุน