เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-01-27 20:12:04
  • 2216

ก.คลังอ่วม!ประเดิมปี 64 มูลค่าหุ้นในพอร์ตวูบ 7 หมื่นล.

By.พูเมซ่าส์

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยใน ปี2564 ดัชนีตลาดหุ้นผันผวนต่อเนื่อง โดยในเดือนแรกของปีนี้ดัชนีหุ้นไทยยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวกประมาณ 3.61% (ณ ระดับดัชนี 1,501 จุด) ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ยังสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีกว่า โดยอยู่ที่ระดับ 353.89 จุด เพิ่มขึ้น 5.23% 


ทั้งนี้การที่กระทรวงการคลังได้มีการขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ให้กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 จำนวน 71,899,000 หุ้น คิดเป็น 5.22% ของหุ้นที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหลังทำรายการทำให้ กระทรวงการคลังถือหุ้น BCP เหลือ 4.76% (จาก 9.98%) ส่วนกองทุนวายุภักษ์ โดยทั้ง 2 บลจ.ถือหุ้นเพิ่มเป็นกองละ 9.94% (จาก7.33%)  

จากข้อมูลดังกล่าว จะเป็นการทำรายการปรับโครงสร้างการถือครองหุ้น ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ โดยจะดำเนินการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยตรง และโอนหุ้นให้กับกองทุนวายุภักษ์เป็นผู้ถือหุ้นแทน และจะทยอยปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง 

จากการสำรวจข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่นับรวมกองทุนวายุภักษ์ยังคงถือหุ้นโดยตรงในบริษัทจดทะบียนในตลาดหุ้นไทย จำนวน 11 หลักทรัพย์ และมีมูลค่าการถือครอง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านบาท โดยหุ้นที่ถือครองประกอบด้วย

หุ้นจำนวน (หุ้น) %การถือครอง 
AOT10,000,000,00070
BCP65,543,7674.76
MCOT452,134,02265.8
MFC20,000,000 15.92
NEP295,847,86012.72
PDI31,200,00013.81
PTT14,598,855,75051.11
RPH14,700,0002.69
TFFIF457,000,00010
THAI1,044,737,19147.86
TMB11,364,282,00511.79

จากข้อมูลดังกล่าวหากนำมาพิจารณามูลค่าการถือครองเปรียบเทียบจากสิ้นปีจนถึงปัจจุบัน จะพบว่า หุ้นในพอร์ตที่กระทรวงการคลังถือลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง มีเพียงหุ้นTMBเท่านั้นที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปีก่อน  ดังนั้น เมื่อราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้มูลค่าพอร์ตลงทุนในหุ้นลดลง โดยในช่วงสิ้นปี 2563 พอร์ตลงทุนของกระทรวงการคลังมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.26 ล้านล้านบาท แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 1.19 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 7 หมื่นล้านบาท  

หุ้นมูลค่าสิ้นปี 63มูลค่าต้นปี 64
AOT622,500597,500
BCP1,3501,599
MCOT1,917 1,790
MFC292292
NEP7371
PDI252251
PTT620,451576,654
RPH81 77
TFFIF 4,432 4,135
THAI3,3013,635
TMB12,27313,182
รวม1,266,9261,199,190

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า มูลค่าการถือครองหุ้นในสัดส่วนที่สูงสุด ยังคงเป็น หุ้นAOT และหุ้นPTT ดังนั้นหากพิจารณาข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาหุ้นในปี 2563 พบว่า หุ้นAOT ปรับตัวลดลง 16.16% ส่วนหุ้นPTT ปรับลดลง 3.41% ขณะที่ในเดือนแรกของปีนี้ หุ้น AOT ปรับตัวลดลง 3.21% และหุ้นPTT ลดลง 6.47% ดังนั้นสะท้อนได้ว่า มูลค่าการถือครองหุ้นในพอร์ตลงทุนของกระทรวงการคลัง โดยรวมจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง  

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2021-01-27 20:12:04
  • 2216

ผู้สนับสนุน