เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

GEL จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านฉลุย

  • 2020-07-14 10:43:58
  • 1017


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ( คนกลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการ, คุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ( คนกลาง แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมอนุมัติผ่านทุกวาระ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารงานในช่วง Covid-19  รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  โดยจัดขึ้น ณ ห้องบัวหลวง  โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ  จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ผู้สนับสนุน