เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


7UP ยกเลิกแผนเข้าลงทุนใน “ซีฮอร์ส เฟอร์รี่”

  • 2020-04-03 17:24:53
  • 256


บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่าตามที่ได้รายงานสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และแจ้งการขยายระยะเวลาการเข้าลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่12/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562, ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น การเข้าลงทุนธุรกิจในช่วงเวลานี้ซึ่งมีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าลงทุนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้ยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด

  • ผู้โพสต์ พี่เก๋888
  • 2020-04-03 17:24:53
  • 256

ผู้สนับสนุน