เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว

NOK ขายเพิ่มทุนไม่หมด ได้ 1.5 พันลบ. /เหลือ 267 ล.หุ้น

  • 2020-02-17 15:20:43
  • 545


แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 14 ก.พ. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม

จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 888,147,358

อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 3.50 : 1

ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 2.50

วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 03 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 07 ก.พ. 2563

จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 620,670,967

จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 267,476,391

สรุปผลรวม

รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 888,147,358

รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 620,670,967

รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 267,476,391

จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 1,551,677,417.50

ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 3,439,133.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 1,548,238,284.50

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com

  • ผู้โพสต์ AREEYA
  • 2020-02-17 15:20:43
  • 545