เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCC แจงเหตุเปลวไฟในอุโมงค์สายไฟบางส่วน ควบคุมเหตุการณ์ได้ แต่อาจกระทบลูกค้าส่งออก

  • 2021-10-29 14:09:44
  • 1019

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (หรือ SCC) ขอเรียนให้ทราบผลกระทบจากเหตุเปลวไฟในอุโมงค์สายไฟบางส่วน ใกล้ห้องควบคุมการผลิต ของหน่วยผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนั้น


เหตุเปลวไฟดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่หน่วยผลิตปูนซีเมนต์อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งไม่กระทบกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศเนื่องจากมีปริมาณสินค้าเพียงพอสามารถบริหารจัดการได้ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าส่งออกเพียงบางส่วน

SCC ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยจะเร่งหาสาเหตุและก าหนดมาตรการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกในอนาคต พร้อมทั้งดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมต่อไป

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-10-29 14:09:44
  • 1019

ผู้สนับสนุน