เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

  • 2021-05-19 09:02:52
  • 197

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

(ALL)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 630,093,536.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 630,093,536

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,346,720

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 633,440,256.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 633,440,256

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : Advance Opportunities Fund 1 

ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 3,346,720 หุ้น

อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)              : 1 : 334.672

ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                           : 2.988

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                                   : 10 พ.ค. 2

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-05-19 09:02:52
  • 197

ผู้สนับสนุน