เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SIRI เปิดงบ Q1/64 สวย! กำไรพุ่งแตะ 384 ลบ.

  • 2021-05-17 09:23:51
  • 424

  แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                               384,059       61,892

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.02        0.004

     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-05-17 09:23:51
  • 424

ผู้สนับสนุน