เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ILM กลับมาโต YoY ครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

  • 2021-02-23 13:33:06
  • 195

ILM: คันทรี่ กรุ๊ป แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

Tuesday, February 23, 2021 


ILM (BUY,TP: Bt18.00): กลับมาโต YoY ครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส

          - ILM มีกำไรสุทธิ 4Q20 ที่ 143 ล้านบาท (+2%YoY, -2%QoQ) จากการขยายตัวของอัตรากำไรและการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ภาพรวมปี 2020 กำไรสุทธิ 421 ล้านบาท (-29%YoY)

          - เราคาดว่าผลประกอบการ 1Q21 จะยังคงอ่อนตัวลง YoY แต่จะเริ่มฟื้นตัวใน 2Q20 เป็นต้นไป โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ดีขึ้นและปริมาณการใช้บริการในร้านค้าเพิ่มขึ้น หลังจากที่วัคซีนมีจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

          - ปัจจุบัน ILM ซื้อขาย Forward PE เพียง 11.2x มีผลตอบแทนเงินปันผล 4%-5% เราจึงคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 18 บาท อิงจาก 15xPE'21E

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

         รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้นำ แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 13:33:06
  • 195

ผู้สนับสนุน