เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MEGA คาดจะได้ประโยชน์จากวัคซีนและกัญชา แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

  • 2021-01-29 14:41:01
  • 245

MEGA: ดีบีเอสฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

Friday, January 29, 2021 


MEGA                       คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 40.25 บาท        ราคาพื้นฐาน 47.00 บาท (เดิม 35.00 บาท)

คาดจะได้ประโยชน์จากวัคซีนและกัญชา

          ล่าสุดได้ปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ ราคาพื้นฐานขยับขึ้นเป็น 47.00 บาท ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 17% ทั้งนี้ราคาพื้นฐานประเมินด้วยวิธี DCF ที่ WACC 7.4% แต่เพิ่ม Terminal Growth เป็น 3% จากเดิมที่ 2% เพื่อสะท้อนอัตราการเติบโตของกำไรที่ดีกว่าคาดไว้เดิม ซึ่งได้มีการปรับประมาณการเพิ่มปี 63,64 และ 65 ในอัตรา +2%/+4%/+7% 

          คาดว่ากำไร 4Q63 ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 431 ล้านบาท (+7% y-o-y, +13% q-o-q) สืบเนื่องจากการเติบโตของรายได้ และบริหารสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ที่ต่ำลง แม้อัตรากำไรขั้นต้นได้ลดลงบ้างตาม Product Mix และยังผลให้กำไรทั้งปี 63 เป็น 1.4 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงเป็น +17% y-o-y ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมา

          ด้านแนวโน้มค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของกำไรใน 2 ปีข้างหน้าแบบ CAGR อยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 9% มีงบดุลที่แข็งแกร่งเป็นเงินสดสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจที่ประมาณ 2% สำหรับในแง่การประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้แพงซื้อขายด้วย P/E ปี 64 ที่ระดับ 23 เท่าซึ่งถือว่าไม่สูงเทียบกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเวชภัณฑ์

          คาดจะได้ประโยชน์จากวัคซีนและกัญชา สำหรับวัคซีนซึ่งจะต้องมีกระจายตัวไปให้บริการอย่างมาก ถือว่าทางบริษัทเป็นผู้นำด้านการกระจายสินค้าทั้ง FCMG และยา ทั้งเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีคลังสินค้า เอาท์เล็ทและร้านค้า จำนวนมาก ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ต้องต่ำกว่าปกติ ส่วนทางด้านการผ่อนคลายเกณฑ์การใช้กัญชงและกัญชาในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม และยา ก็คาดว่าในที่สุดบริษัทก็จะได้รับประโยชน์จากการค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ดึงข้อดีของกัญชงและกัญชามาใช้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันรายได้ในสัดส่วนราว 15% มาจากประเทศไทย

          จุดเด่นของบริษัทคือ มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้นำตลาด และรุกตลาดอินโดไชน่าที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นการป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา (Nutraceutical Products) ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์โลก (Global Megatrend) ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งด้วย

          นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา  เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-29 14:41:01
  • 245

ผู้สนับสนุน