เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GFPT รอการกลับมาเติบโตใน 2Q64 แนะนำ “HOLD” ราคาเป้าหมาย 13 บาท/หุ้น

  • 2020-10-27 15:33:00
  • 1717

GFPT เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำ "HOLD" ราคาเป้าหมาย 13 บาท/หุ้น

Tuesday, October 27, 2020 


GFPT PCL (GFPT)

HOLD

Share PriceTHB 11.60

12m Price TargetTHB 13.00 (+12%)

Previous Price TargetTHB 12.40

รอการกลับมาเติบโตใน 2Q64

TP Revision      

ประเด็นการลงทุน

          ปริมาณไก่ส่งออกที่ลดลงคาดว่าจะทำให้กำไร 3Q63 ลดลง 22% YoY แต่กำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 4Q63 จากฐานต่ำ และอาจรับรู้รายได้จากประกันภัยไฟไหม้โรงงานเมื่อ 4Q62 เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสะท้อนต้นทุนต่ำในปีนี้ และการส่งออกฟื้นตัวในปีหน้าจากกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตได้ในช่วง 2Q64 เราจึงยังคงคำแนะนำ ถือ โดยปรับราคาเป้าหมายจาก 12.40 บาท เป็น 13 บาท ประเมินด้วย PER64 ที่ 13 เท่า ซึ่งอิงกับ PER เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี  

ปรับประมาณการขึ้น 

          เราปรับประมาณการกำไรปี 2563-2564 ขึ้น 13% และ 3% ตามลำดับ สะท้อนถึงอัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ยังต่ำในปีนี้ แม้ว่าในปีหน้าต้นทุนวัตถุดิบคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น 5-7% จากราคาข้าวโพดและกากถั่วเหลืองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะถูกชดเชยได้ด้วยการส่งออก (ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง) ที่ฟื้นตัวขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตโรงงานไก่ส่งออก

คาดกำไร 3Q63 เพิ่มขึ้น 31% QoQ แต่ลดลง 22% YoY 

          คาดว่ากำไรสุทธิ 3Q63 เพิ่มขึ้น 31% QoQ เป็น 293 ล้านบาท เนื่องจากราคาไก่ในประเทศฟื้นตัว 7% QoQ มาที่ 33.7 บาท/กก. และราคาโครงไก่เพิ่มขึ้นจาก 10 บาท/กก. ใน 2Q63 มาเป็น 13 บาท/กก. แต่คาดว่ากำไรลดลง 22% YoY เนื่องจากคาดว่าปริมาณไก่ส่งออกลดลง 42% YoY เป็น 5,000 ตัน จากการส่งออกไก่ปรุงสุกไปญี่ปุ่นลดลงตามการบริโภคที่ชะลอตัวและกำลังการผลิตลดลง อีกทั้งราคาไก่ในประเทศยังต่ำกว่าปีก่อน 7% อย่างไรก็ดี คาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจะเพิ่มขึ้น 41% YoY เป็น 75 ล้านบาท จากการส่งออกของ McKey เพิ่มขึ้น

กำไรจะกลับมาเติบโตตั้งแต่ 2Q64 

          แนวโน้มกำไรปกติ 4Q63 ทรงตัว QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากฐานต่ำจากโรงงานไฟไหม้เมื่อเดือน ต.ค. ปีก่อน อย่างไรก็ดี GFPT อาจรับรู้รายได้จากประกันภัย 55-100 ล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY ส่วนราคากากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นยังไม่กระทบต่อต้นทุนเนื่องจากบริษัทมีการสต็อคไว้ใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้ เราคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตดีตั้งแต่ 2Q64 จากการขยายกำลังการผลิต 50% หลังจากการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ครบทั้งหมดเพื่อแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากไฟไหม้ อีกทั้งคาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นในกลางปี 2564

          ความเสี่ยง: Oversupply ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่ม การส่งออกลดลง ขยายกำลังผลิตล่าช้า 

          Suttatip Peerasub

          suttatip.p@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 6300 ext 1430

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 27 ต.ค. 2563

          บทความการวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ฝ่ายวิจัย สำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทั้งนี้การวิเคราะห์งานในฉบับนี้เป็นความเห็นของนักกลยุทธ์ที่ได้ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน - เครื่องมือด้านเทคนิค - ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไขด้านระยะเวลาการให้ความเห็นต่อการลงทุนของบทความฉบับนี้เป็นเพียงระยะสั้น 1-2 เดือน ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ายวิจัยสำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE Research) และฝ่ายวิจัยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Kim Eng Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทำให้คำแนะนำ และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย KELIVE Research มีวัตถุประสงค์ที่จะทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://kelive.maybank-ke.co.th ในขณะที่ KimEng Research สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kimengresearch.com.sg) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมิได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด และเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-27 15:33:00
  • 1717

ผู้สนับสนุน