เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

WPH โชว์ผลงานโดดเด่น 6 เดือนพลิกมีกำไร 76 ลบ. จากปีก่อนที่ขาดทุน 30 ลบ.

  • 2022-08-15 10:08:23
  • 156


                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                     

             บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                             

                                   ไตรมาสที่ 2                 6 เดือน

                                      สอบทาน                    สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่               30 มิถุนายน               30 มิถุนายน

             ปี                  2565         2564         2565         2564

  กำไร (ขาดทุน) 20,129     (17,353)       76,055     (30,464)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.034      (0.029)        0.127      (0.051)

     ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน     

      ไม่มีเงื่อนไข

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-08-15 10:08:23
  • 156

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน