Talk of The Town

หุ้นโรงแรมยิ้ม! “ลิซ่า” หนุนเที่ยวพุ่ง! จีนแห่ตามรอย MV เพลง Rockstar ดันต่างชาติไหลเข้า 7 แสนราย โต 27%


10 กรกฎาคม 2567
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูล นักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา (1-7 ก.ค.) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 705,256 คน เพิ่มขึ้น 7% จากสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดจากการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอย MV เพลง Rockstar ของลิซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการมีวันหยุดต่อเนื่อง Awal Muharram Holiday หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย

S2T (เว็บ) หุ้นโรงแรมยิ้ม! “ลิซ่า” หนุนเที่ยวพ_.jpg

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากประเด็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูลนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ ผ่านมา (1-7 ก.ค.) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 705,256 คน เพิ่มขึ้น 7% จากสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 100,751 คน 

โดยการเพิ่มขึ้นมาจาก นักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ที่ 118,639 คน เพิ่มขึ้น 29% จากสัปดาห์ก่อน รองลงมาเป็น นักท่องเที่ยวจีน 148,738 คน เพิ่มขึ้น 12% จากสัปดาห์ก่อน และนักท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ที่ 26,806 คน เพิ่มขึ้น 2% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย 35,862 คน ลดลง 14% จากสัปดาห์ก่อน รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 30,178 คน ลดลง 2% จากสัปดาห์ก่อน 

โดยการฟื้นตัวมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) มีจำนวน 522,295 คน เพิ่มขึ้น 5% จากสัปดาห์ก่อน จากการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอย MV เพลง Rockstar ของลิซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการมีวันหยุดต่อเนื่อง Awal Muharram Holiday หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 

รวมถึงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) 182,961 คน เพิ่มขึ้น 14% จากสัปดาห์ก่อน จากการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว Summer holiday ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป และการมีวันหยุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ก.ค. 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,206,539 คน เพิ่มขึ้นกว่า35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยมองเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวรวมที่เพิ่มขึ้น 7%จากสัปดาห์ก่อน และจีนเพิ่มขึ้นได้ดีที่ 12% จากสัปดาห์ก่อน 

โดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวรวมที่ 7%จากสัปดาห์ก่อน เพราะมีหลาย event ที่ช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้ดี ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นได้ดีที่ 12% จากเดือนก่อน

ทั้งนี้ประเมินนักท่องเที่ยวจีนเฉลี่ยต่อสัปดาห์จะเร่งตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าที่ระดับ 1.3-1.4 แสนต่อสัปดาห์ได้ต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวตามรอยลิซ่า รวมถึงการเริ่มเข้าสู่ช่วง Summer holiday ของตลาดภูมิภาค ยุโรป และคาดว่านักท่องเที่ยวทั้งเดือน ก.ค. 67 จะแตะที่ระดับ 2.8-2.85 ล้านคน เป็นการกลับมาฟื้นตัวได้ราว 4% จากเดือนก่อน ถือว่าตัวเลข นักท่องเที่ยวได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือน พ.ค. 67 ที่ 2.6 ล้านคน 

โดยหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากมากไปน้อยเรียงตามสัดส่วนรายได้จากสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ ERW, CENTEL, MINT, SHR ทั้งนี้ภาพรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2567 ยังอยู่ในกรอบประมาณการนักท่องเที่ยวรวมและ นักท่องเที่ยวจีนที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้