Talk of The Town

“ชูเกียรติ” อดีตซีอีโอ SABUY เทขายหุ้นให้ "อิทธิชัย พูลวรลักษณ์" จำนวน 39 ล้านหุ้น เหลือถือแค่ 8.37%


17 พฤษภาคม 2567
TOT แนวนอน “ชูเกียรติ” อดีตซีอีโอ SABUY_0.jpg

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ของนาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY 


โดยนาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้น SABUY ให้กับ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2567 จำนวน 39 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.33% 

ทั้งนี้จากการทำรายการดังกล่าว ส่งผลให้นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี เหลือการถือหุ้นใน SABUY จำนวน 140 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.37%