Talk of The Town

NEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เหตุราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง ลั่นไม่พัฒนาการใดๆ


15 พฤษภาคม 2567
TOT แนวนอน NEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์_0.jpg

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้ 


เนื่องจากราคาซื้อขายหุ้น ของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่ปรับลดลงในช่วงวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 นั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ว
NEX